עמוד:19

מ מ ָה מ ַת ְח ִיל בּ ְ - מ ? כּתבוּ מ , מ בּמקוֹם המתאים . ما الذي يبدأ بـ - מ ؟ اكتبوا מ , מ في المكان المناسب . ם מה שׁוֹמעים בּסוֹף המילה ? סמנוּ . ماذا تسمعون في نهاية الكلمة؟ أشيروا . הקיפוּ בּציוּר בּעמוּדים 7 - 6 דבר אחד שׁמתחיל בּ - ל , ודבר אחד שׁמתחיל בּ - מ . حوطوا في الرسمة على الصفحات 7 - 6 شيئا واحدا يبدأ بـ - ל ، وشيئا واحدا يبدأ بـ - מ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר