עמוד:103

. 2 » في أي مضلع يفكر ٱ لساحر سامر؟ اقرأوا كل رمز من رموز سامر ، و ٱ محوا ٱ لمضلعات غير ٱ لملئمة . يمكن ٱ لستعانة ب ٱ لمضلعات للقص ٱ لموجودة في كراسة ٱ للوازم ( صفحة . ( 6 أفكر في شكل سداس . للشكل ٱ لسداس ٱلذي أفكر فيه لا يوجد تا › ثل دوران . للشكل ٱ لسداس ٱلذي أفكر فيه يوجد تا › ثل ٱ نعكاس . أحد أقطار ٱلشكل ٱ لسداس ٱ لذي أفكر فيه هو خط تاثل ! في أي مضلع يفكر سامر؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר