עמוד:99

ج . أي أحرف من تلك ٱ لتي عرضها ٱ لمعلم على ٱ للوح ، يوجد لها تماثل دوراني؟ ليها يوجد تماثل انعكاسي ؟ اكتبوا كل حرف في ٱ لمكان ٱ لملئم في ٱ لجدول . يوجد تماثل ٱ نعكاسي لا يوجد تماثل ٱ نعكاسي يوجد تماثل دوراني لا يوجد تماثل دوراني H ال ْفح ْص هل كتبتم ثلثة أحرف في كل تربيعة في ٱ لجدول؟ أحاج ٍ عدد ِي ﱠ ة ٌ أكملوا ٱ لعدد ٱ لناقص . اشرحوا :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר