עמוד:98

. 10 في حصة ٱ للغة ٱ لنجليزية عرض ٱ لمعلم أحرفا على ٱ للوح . أ . قص نجيب أحرفا : طوى أوراقا إلى قسمين وقصها بحسب ٱ لخطوط ، كما في ٱ لرسوم ٱ لتي أمامكم . اكتبوا تحت كل رسم ، ٱ لحرف ٱ لذي نتج من ٱ لقص . ب ٱ ستطاعتكم أن تفحصوا أجوبتكم بواسطة ٱ لورقة : " أحرف نجيب " ٱ لموجودة في كراسة ٱ للوازم ( صفحة . ( 5 الحرف : الحرف : الحرف : ب . يريد نجيب أن يقص أيضا ٱ لحرفين Y ( واي ) و Z ( زد ) بطريقة مشابهة . هل هذا ممكن؟ افحصوا : حاولوا أن تقصوا كل حرف من ورقة مطوية . إذا نجحتم ، ارسموا ٱ لشكل ٱ لذي قصصتموه . إذا لم تنجحوا ، أشيروا بـ . X الحرف Y الحرف Z ن ِقاش أي حرف نجحتم ف قصه من ورقة مطوية ؟ أي حرف لم تنجحوا ف قصه ؟ اشحوا ٱ لسبب .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר