עמוד:58

ج الحساب : مساحة ٱ لمضلع : د الحساب : مساحة ٱ لمضلع : هـ الحساب : مساحة ٱ لمضلع :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר