עמוד:15

أضلاع متوازية في ٱ لشكال ٱ لرباعية تذكير الخطان ٱ لمستقيمان ٱ للذان ل يلتقيان أبدا هما خطان متوازيان . يمكن أن نفحص ٱ لتوازي بواسطة إزاحة مسطرة مثلثة على مسطرة عادية . متوازيان غي متوازيي . 4 علموا ٱ لخطوط ٱ لموازية للمستقيم ٱ لبنفسجي . ال ْفح ْص هل علمتم على ثلاثة خطوط؟ ن ِقاش ف أي مضلعات ف ٱ لصفحة ٱ لسابقة يوجد زوج من ضلعي متوازيي؟ ف أي منها الزوجان من ٱ لضلعي ٱ لمتقابلي هما أيضا ضلعان متوازيان؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר