עמוד:194

. 14 השלימו את סדרות המספרים . א מוסיפים מאה 2 , 100 2 , 200 2 , 300 ב מוסיפים עשרת 3 , 520 3 , 510 3 , 500 ג מוסיפים יחידה 3 , 016 3 , 018 3 , 017 ד מוסיפים אלף 3 , 000 4 , 000 5 , 000 10 , 000 ה מוסיפים מאה 4 , 600 4 , 700 4 , 800

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר