עמוד:69

. 1 א . כתבו תרגיל חלוק שהמכפלה בו היא 18 ואחד הגורמים בו הוא : 3 : = ב . השלימו את התבניות לפי התרגיל שבסעיף א בשתי דרכים שונות , וצירו ציורים מתאימים . צלחות עוגיות בכל צלחת עוגיות בסך הכל צלחות עוגיות בכל צלחת עוגיות בסך הכל . 2 כתבו שלושה תרגילי כפל שונים שהמכפלה בהם היא . 24 . 3 כתבו שלושה תרגילי חלוק שונים שהמנה בהם היא . 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר