עמוד:30

. 10 ערוגת הגזרים כתבו תרגיל כפל מתאים לציור : 5 × = צירו שורה נוספת שבה 4 גזרים . איזה תרגיל כפל מתאים לציור החדש ? × = איך אפשר לשנות את הציור כדי שיתאים לתרגיל : ? 7 × 4 = ___ . 11 בכל סעיף פתרו את התרגיל המדגשוהעזרו בו כדי לפתר את התרגילים האחרים . אם צריך , העזרו בציור כמו בפעילות . 10 א 4 × 7 = 5 × 7 = 6 × 7 = ב 6 × 4 = 6 × 5 = 6 × 6 = דיון יובל התקשה לפתר את התרגיל . 11 × 6 = ___ באיזה תרגיל תציעו לו להעזר ? . 12 כתבו > או < או . = נסו לענות בלי לחשב . 8 × 6 8 × 3 א 4 × 6 7 × 9 ב 7 + 7 + 7 7 × 3 ג 6 × 3 6 : 3 ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר