עמוד:215

72 - 19 + 19 72 א 24 × 6 : 6 24 ב 123 + 87 - 87 87 ג 45 × 2 - 10 45 - 10 × 2 ד 27 + 72 : 9 72 : 9 + 27 ה בדיקה האם סמנתם פעמים ? = תזכרת בתרגיל שיש בו רק פעלות כפל או רק פעלות חבור מתר לשנות את סדר המספרים ולהוסיף סוגרים בכל מקום שרוצים . . 4 שנו את סדר המספרים בכל תרגיל כך שיהיה קל לחבר או לכפל אותם , ופתרו . 79 + 6 + 7 + 31 = א 5 × 24 × 2 = ב 37 + 5 + 28 + 13 + 22 = ג 4 × 2 × 3 × 25 = ד 114 + 129 + 16 + 71 = ה 50 × 15 × 2 = ו בדיקה האם סכום הספרות של כל התוצאות הוא ? 6 . 2 השלימו - או + או : או × או הוסיפו סוגרים ופתרו , כך שיתקבלו תוצאות שונות . 4 2 10 5 = 4 2 10 5 = 4 2 10 5 = 4 2 10 5 = . 3 כתבו = או = ) אין צרך לחשב עד הסוף ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר