עמוד:184

ב . צירו דיאגרמת עמודות להצגת הנתונים של נחמה . העזרו בטבלה שבסעיף א . גדלי המשפחות בבנין של נחמה מספר הנפשות למשפחה ג . התבוננו בדיאגרמה שצירתם וענו על השאלות : • כמה נפשות יש במשפחה שלכם ? כמה משפחות כאלה יש בבנין של נחמה ? • כמה נפשות יש במשפחה הגדולה ביותר בבנין של נחמה ? כמה משפחות כאלה יש בבנין ? • מהו גדל המשפחה המופיע מספר הפעמים הרב ביותר ? • מהם שני הגדלים המופיעים מספר שוה של פעמים ? ד . השלימו : בבנין של נחמה ככל שמספר הנפשות במשפחה כךיש משפחות . גדול / קטן יות ר / פחות דיון • האם אפשר לע ֲנות לפי הדיאגרמה על השאלה : כמה משפחות בנות 3 נפשות גרות בקומה הח ֲמישית ? התבוננו בתרשים הבנין וע ֲנו על השאלה . • תנו דגמאות נוספות לשאלות שאפשר לע ֲנות ע ֲליהן לפי תרשים הבנין ושאלות שאפשר לע ֲנות ע ֲליהן לפי הדיאגרמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר