עמוד:179

ב . חקר נתונים מיון . 1 לפניכם אסף קלפים . מינו את הקלפים בדרכים שונות והשלימו את הטבלאות . אפשר להציע לתלמידים לסמן בעיפרון את הקבוצות המתקבלות בכל מיון , ואחר כך למחוק את הסימונים . א . מינו את הקלפים לפי הצורה המופיעה עליהם . התכונה : צורה אילו קלפים ? כמה קלפים ? משלשים רבועים עגולים ב . מינו את הקלפים לפי כמות הצורות המופיעה עליהם . התכונה : כמות אילו קלפים ? כמה קלפים ? שתי צורות שלוש צורות ג . מצאו תכונה נוספת שאפשר למין לפיה את הקלפים . התכונה : אילו קלפים ? כמה קלפים ? בדיקה האם סך כל הקלפים בכל טבלה הוא ? 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר