עמוד:118

ג . פתרון בעיות בעזרת תרגיל שרשרת . 1 פתרו את הבעיה בשתי דרכים : • פתרון מפרט עם תבניות • כתיבה ופתרון של תרגיל שרשרת מתאים . א בכתה יש 4 שלחנות עגלים . סביב כל שלחן עובדים 5 ילדים . 3 תלמידים כותבים תרגילים על הלוח . כמה תלמידים יש בכתה ? דרך פתרון : 1 פתרון מפרט שאלת הבינים : תרגיל בינים : תשובה לשאלת הבינים : השאלה בבעיה : תרגיל : תשובה : דרך פתרון : 2 פתרון בעזרת תרגיל שרשרת תרגיל שרשרת : תשובה : בפתרון מפורט אפשר להשתמש במדבקות של תבניות ולהשלימן במחברת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר