עמוד:81

כפל מספר תלת ספרתיבמספר חד ספרתי . 3 פתרו : כך פותרים את תרגיל הכפל במאונך בדרך מפורטת : קודם כופלים את היחידות : ֻ אחר כך כופלים את העשרות : ֻ אחר כך כופלים את המאות : ֻ לבסוף מחברים ומקבלים את התוצאה : ֻ דיון האם קב לת ם ב פ ת רון הת רגיל ב מאזן את התוצ אה ש הת קב לה ב פ ת רון ב מאנך ? . 4 פתרו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר