עמוד:52

. 16 כשמתחילים מ : 0 א . בכמה קפיצות של 10 מגיעים ל ? 300 ב . בכמה קפיצות של 10 מגיעים ל ? 120 ג . בכמה קפיצות של 10 מגיעים ל ? 280 ד . בכמה קפיצות של 10 מגיעים ל ? 450 ה . בכמה קפיצות של 100 מגיעים ל ? 300 ו . בכמה קפיצות של 100 מגיעים ל ? 4 , 000 ז . בכמה קפיצות של 100 מגיעים ל ? 1 , 700 ח . בכמה קפיצות של 100 מגיעים ל ? 2 , 400 ט . בכמה קפיצות של 1 , 000 מגיעים ל ? 4 , 000 י . בכמה קפיצות של 10 מגיעים ל ? 1 , 000 דיון לאיזה סעיף מת אימה המש ו אה ? 10 × ___ = 300 לאיזה סעיף מת אים הת רגיל ? 4 , 000 : 1 , 000 = ___

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר