עמוד:30

. 31 בכל מיניבוס יכולים לנסע 10 נוסעים . בכל מונית יכולים לנסע 7 נוסעים . מורה ו 38 תלמידי כתה ג יוצאים לבקור במוזאון . א אם ירצו לנסע למוזאון במיניבוסים , כמה מיניבוסים עליהם להזמין ? מיניבוסים הסבירו : ב אם ירצו לנסע למוזאון במוניות , כמה מוניות עליהם להזמין ? מוניות הסבירו : . 32 בבנין מגורים יש שלוש דירות בכל קומה . א תהלה באה לבקר את משפחת לוי מדירה . 9 לאיזו קומה היא צריכה לעלות במעלית ? הקיפו את הקומה המתאימה . ב יהודה בא לבקר את משפחת כהן מדירה . 20 לאיזו קומה הוא צריך לעלות במעלית ? הקיפו את הקומה המתאימה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר