עמוד:27

. 27 ֲ חויה בכפר א לאתר הגיעה קבוצה של 33 מבקרים . הם השתתפו בסדנה בקבוצה של 4 מבקרים . • בכמה קבוצות הם השתתפו ? ב קבוצות • כמה מבקרים לא השתתפו ? מבקרים תרגיל חלוק : ב קבוצה אחרת של מבקרים הגיעה לאתר ב 4 מוניות , בכל מונית 5 מבקרים . הם השתתפו בסדנאות של 6 מבקרים . • כמה מבקרים יש בקבוצה ? מבקרים • בכמה קבוצות הם השתתפו ? ב קבוצות • כמה מבקרים לא השתתפו ? מבקרים חשוב : תזכורת : במקרה שבו לא כל המבקרים יכולים להשתתף בסדנה , ישתתפו בה כמה שיותר מבקרים מהקבוצה . ג קבוצת מבקרים הופיעה בזוגות ומבקר אחד לא השתתף . כמה מבקרים יש בקבוצה ? כתבו שלוש אפשרויות שונות . אפשרות א : מבקרים אפשרות ב : מבקרים אפשרות ג : מבקרים ד קבוצה נוספת השתתפה בסדנה של 8 מבקרים ב 5 קבוצות . 3 מבקרים מהקבוצה לא השתתפו . • כמה מבקרים השתתפו ? מבקרים • כמה מבקרים יש בקבוצה ? מבקרים חשוב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר