עמוד:21

. 17 פתרו . 7 × 3 + 2 = א 4 + 6 × 8 = ב 70 – 8 × 8 = ג 66 – 60 : 6 = ד 9 × 5 + = 49 ה 6 × 7 + = 47 ו 56 : 7 + = 20 ז 24 : 8 + = 20 ח 4 × + 3 = 43 ט 3 × + 2 = 17 י . 18 פתרו . א לבנימין יש בקפה 58 מטבעות של . הוא רוצה לקבל במקומם מטבעות של . כמה מטבעות של 10 שקלים הוא יקבל ? כמה מטבעות של שקל אחד ישארו לו ? ב לאפרת יש בקפה 11 מטבעות של . היא רוצה לקבל במקומם מטבעות של . כמה מטבעות של 5 שקלים היא תקבל ? כמה מטבעות של 2 שקלים ישארו לה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר