עמוד:171

. 4 حلوا . 850 , 000 + 70 , 000 = أ = 1 , 060 , 000 - 60 , 000 = 1 , 200 , 000 - 400 , 000 ج = 500 , 000 + 600 , 000 د 1 , 400 , 000 + = 1 , 430 , 000 هـ 800 , 000 + = 1 , 300 , 000 و 700 , 000 + = 1 , 200 , 200 ز 1 , 500 , 000 - = 900 , 000 ح . 5 اقفزوا إلى ٱ لمام بحسب مقدار ٱ لقفزة ٱ لمعطى . أ مقدار ٱ لقفزة : 100 , 000 800 , 000 ب مقدار ٱ لقفزة : 1 999 , 998 . 6 واصلوا ٱ لمتواليات بقفزات متساوية . 970 , 000 980 , 000 أ 1 , 000 , 000 2 , 000 , 000 10 , 000 , 000 20 , 000 , 000 ج

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר