עמוד:154

. 7 حلوا . يمكن ٱ لستعانة ببيت ٱ لعداد . = 5 × 100 , 000 + 8 × 100 + 6 × 10 + 1 × 1 أ = 7 × 100 , 000 + 5 × 10 , 000 + 2 × 1 , 000 + 4 × 100 + 5 × 1 = 8 × 100 , 000 + 5 × 1 , 000 + 4 × 10 + 7 × 1 ج = 9 × 100 , 000 + 9 × 10 + 3 × 1 د . 8 اكتبوا تمرينا ملائما للمبنى ٱ لعشري . يمكن ٱ لستعانة ببيت ٱ لعداد . 107 , 326 = 1 100 , 000 + 7 1 , 000 + 3 100 + 2 10 + 6 1 مثال = 417 , 454 أ = 450 , 060 = 800 , 089 ج . 9 حلوا . 300 , 000 + 50 , 000 + 900 + 20 + 1 = أ = 800 , 000 + 3 , 000 = 700 , 000 + 60 , 000 + 100 + 30 + 1 ج

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר