עמוד:136

. 15 واصلوا ٱ لمتواليات بقفزات متساوية ، و ٱ كتبوا مقدار ٱ لقفزة في كل متوالية . أ 35 , 725 35 , 735 35 , 745 مقدار ٱ لقفزة : ب 24 , 001 25 , 001 26 , 001 مقدار ٱ لقفزة : ج 42 , 000 46 , 000 مقدار ٱ لقفزة : د 14 , 203 24 , 203 مقدار ٱ لقفزة : . 16 واصلوا ٱ لمتواليات بقفزات متساوية . 1 , 900 2 , 200 أ 20 , 500 21 , 000 ب 10 , 994 10 , 997 ج . 17 واصلوا ٱ لمتواليات بقفزات متساوية . انتبهوا : في هذه المتواليات نقفز إلى الخْلف . 3 , 500 3 , 000 أ 6 , 900 6 , 600 ب 20 , 805 20 , 800 ج

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר