עמוד:124

مع المعلم / ة . 11 كيف نقرب ٱ لعدد 23 , 450 إلى مئات؟ أ اكتبوا أقرب مئتين كاملتين إلى ٱ لعدد ٱ لمعطى . ب أكملوا : 23 , 450 يقع على مسافة متساوية من أقرب مئتين كاملتين إليه ، و . في مثل هذه ٱ لحلات من ٱ لمتبع ٱ لتقريب إلى أعلى ، ولذلك : 23 , 450 ≈ 23 , 500 . 12 قربوا ٱ لعداد .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר