עמוד:110

. 30 حلوا . تذكرت ! الفرق بي عددين متتاليي هو . 1 9 , 000 - 8 , 999 = أ = 5 , 700 - 5 , 699 9 , 750 - = 1 ج 10 , 880 - = 1 د 43 , 000 - = 1 هـ = 40 , 000 – 39 , 999 و 70 , 600 – = 1 ز – 70 , 999 = 1 ح . 31 في كل بند أكملوا أعدادا مختلفة . . 32 اكتبوا كل عدد في ٱ لمكان ٱ لملائم . 45 , 181 45 , 925 45 , 979 45 , 090 45 , 918 < < 45 , 930 أ 45 , 178 < < 45 , 190 45 , 078 < < 45 , 100 ج 45 , 978 < < 45 , 980 د

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר