עמוד:84

. 7 حلوا ٱ لمعادلت . 1 , 356 + = 1 , 456 أ 1 , 546 - = 1 , 540 3 , 928 - = 3 , 128 ج 2 , 800 - = 1 , 800 د 4 , 320 + = 4 , 820 هـ 5 , 469 - = 5 , 419 و . 5 حلوا ٱ لتمارين . 4 , 400 + 300 = أ = 5 , 707 + 70 = 1 , 417 + 6 , 000 ج 2 , 077 + 100 = د = 4 , 567 + 2 , 000 هـ = 4 , 519 + 30 و الفحص هذه هي ٱ لنتائج ، ليست بحسب ٱ لترتيب : 7 , 417 4 , 700 5 , 777 6 , 567 4 , 549 2 , 177 . 6 حلوا ٱ لتمارين . 6 , 584 - 80 = أ = 8 , 544 - 2 , 000 = 9 , 584 - 1 , 000 ج 6 , 984 - 4 = د = 6 , 888 - 300 هـ = 6 , 886 - 30 و الفحص هذه هي ٱ لنتائج ، ليست بحسب ٱ لترتيب : 8 , 584 6 , 544 6 , 504 6 , 980 6 , 856 6 , 588 الفحص هذه هي ٱ لنتائج ، ليست بحسب ٱ لترتيب : 50 6 1 , 000 100 500 800

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר