עמוד:83

أ . 3 اقفزوا إلى ٱ لمام بحسب مقدار ٱ لقفزة ٱ لمعطى . مقدار ٱ لقفزة : 1 , 000 . 4 أكملوا ٱ لمتواليات بقفزات متساوية ، و ٱ كتبوا مقدار ٱ لقفزة في كل متوالية . أ 4 , 235 مقدار ٱ لقفزة : 1 ب 4 , 235 مقدار ٱ لقفزة : 10 ج 4 , 235 مقدار ٱ لقفزة : 100 د 4 , 235 3 , 343 3 , 344 مقدار ٱ لقفزة : ب 2 , 706 2 , 716 مقدار ٱ لقفزة : ج 7 , 254 7 , 256 7 , 258 مقدار ٱ لقفزة : د 3 , 040 3 , 060 مقدار ٱ لقفزة :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר