עמוד:90

בניגוד ללוחות המספרים שעסקו בהם התלמידים בספר 10 ובספר , 11 בלוח שהמספרים בו מסודרים בשורות של , 5 מספרים בעלי אותה ספרת יחידות נמצאים באותו טור . זאת מפני ש - 5 הוא גורם של , 10 ובכל שתי שורות יש בדיוק 10 מספרים , ולכן עשרת חדשה תתחיל תמיד בטור השמאלי . מהבחינה הזאת לוח שהמספרים בו מסודרים בשורות של 5 דומה ללוח שמספרים בו מסודרים בשורות של , 10 המוכר לתלמידים משנים קודמות . כשמבקשים מהתלמידים לחפש דברים מעניינים באופן שבו האוהלים ממוספרים , בדרך כלל עולים הדברים האלה : המספר של כל אוהל גדול ב - 5 מהמספר של האוהל שמתחתיו וקטן ב - 5 מהמספר של האוהל שמעליו . כל טור הוא סדרת מספרים בקפיצות של . 5 מספרי האוהלים בטור הימני ביותר , בצד של הנהר , הם סדרת הכפולות של . 5 המספר של כל אוהל גדול ממספר האוהל שמשמאלו ( אם קיים כזה ) ב - 1 וקטן ממספר האוהל שמימינו ( אם קיים כזה ) ב - . 1 בכל טור ספרת היחידות של כל מספר אוהל היא אחת משתי ספרות – אחת זוגית ואחת אי - זוגית – לסירוגין . לכן בכל הטורים יש גם מספרים זוגיים וגם מספרים אי - זוגיים . השאלות המכוונות בתחילת הדיון נועדו להניע את הדיון רק אם התלמידים אינם מעלים את הדברים מיזמתם . בהמשך הדיון יש גם שאלות הדורשות הכללה והסקת מסקנות : באיזה טור האוהל של ענת נמצא ? אוהל מספר 64 אינו מופיע בתמונת השמורה , ולכן אי אפשר למצוא אותו , אבל אפשר לראות שכל האוהלים שספרת היחידות שלהם היא 4 נמצאים בטור שמימין לשביל . זאת משום שמספר שספרת היחידות שלו היא 4 קודם למספר המתחלק ב - . 5 מספרים המתחלקים ב - 5 נמצאים בטור הימני ביותר , ולכן מספרים שספרת היחידות שלהם היא 4 יהיו בטור שמשמאלו . האם אפשר לדעת באיזה טור האוהל של אביתר נמצא ? אביתר זוכר שמספר האוהל שלו זוגי , אך יש מספרים זוגיים בכל הטורים , ולכן אי אפשר לדעת באיזה טור האוהל שלו נמצא . אביתר נזכר שספרת היחידות של מספר האוהל שלו היא . 6 האם עכשיו אפשר לדעת באיזה טור האוהל שלו נמצא ? המספרים שספרת היחידות שלהם היא 6 נמצאים כולם בטור השמאלי ביותר , שליד היער . זאת משום שמספר שספרת היחידות שלו היא 6 עוקב למספר המתחלק ב - . 5 מספרים המתחלקים ב - 5 נמצאים בטור הימני ביותר , ולכן מספר שספרת היחידות שלו היא 6 יהיה בתחילת שורה , כלומר בטור השמאלי ביותר . תלמידים מתקדמים יכולים להתחיל להשוות בין כל הלוחות שחקרו : לוח רגיל שבו 10 מספרים בשורה , לוח שבו 3 מספרים בשורה , לוח שבו 4 מספרים בשורה והלוח הנוכחי , שבו 5 מספרים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר