עמוד:37

בסעיף ב אין הגדלה שיטתית של כל מחולק בהפרש קבוע מקודמו , כלומר לא מדובר בסדרה של תרגילים . למרות זאת אפשר לדעת את התוצאה על סמך התרגיל המודגש . לדוגמה : אם יודעים על פי התרגיל הראשון המודגש ש - , 210 : 30 = 7 בתרגיל 215 : 30 המחולק גדול מהמחולק בתרגיל הקודם ב - , 5 ולכן תהיה שארית , 5 כלומר ( שארית . 215 : 30 = 7 ( 5 אילו גדל המחולק ב - , 30 לא הייתה שארית . בפעילות 3 יש תזכורת לדרך הפתרון של תרגילי חילוק עם שארית . תלמידים רבים יודעים לומר שיש שארית בתוצאה לפני שהם מתחילים לפתור . חשוב לוודא שהתלמידים מנסים לשער אם יש בתרגילי החילוק שהם פותרים שארית או לא . פעילות 4 עוסקת בשארית הגדולה ביותר האפשרית כשמחלקים מספר במספר כלשהו . גם בנושא הזה עסקו התלמידים בכיתה ג , והפעילות הזאת משמשת חזרה . בפעילות מוצגת שגיאה רווחת בנושא חילוק עם שארית . אפשר להציג לתלמידים פתרון נכון של התרגיל , אולם ייתכן שיהיו תלמידים שיבינו את הטעות של דני אם ייעזרו במצב מתאים . למשל , אם בונים משושים מגפרורים כך שכל גפרור הוא צלע , כמה משושים אפשר לבנות מ - 67 גפרורים וכמה גפרורים יישארו ? דרך נוספת להסתכל על הפתרון של דני : אמנם 7 אינו מתחלק ב - , 6 אך ( שארית . 7 : 6 = 1 ( 1 פעילות 6 עוסקת במצבים המתאימים לתרגילי חילוק עם שארית בחיי היום - יום . בכל סעיף על התלמידים להתייחס אחרת לתוצאה . למשל , בסעיף א התרגיל המתאים הוא ( שארית , 215 : 10 = 21 ( 5 והתשובה על השאלה היא " גלית יכולה לקנות 21 עטים לכל היותר " . לעומת זאת בסעיף ג בשאלה הראשונה , התרגיל המתאים הוא ( שארית , 58 : 6 = 9 ( 4 אולם התשובה על השאלה היא " יידרשו 10 שולחנות כדי להושיב את כל האורחים " . מובן שאפשר לפתור את הבעיות גם בעזרת תרגילי כפל . מה שחשוב הוא שתלמידים יענו נכון על השאלות . בפעילויות 10 – 7 התלמידים נשאלים בנוגע לתרגיל השרשרת המתאים לתרגיל חילוק שיש בתוצאה שלו שארית . תרגיל כזה יכול לשמש לבדיקת פתרון תרגיל החילוק , בתנאי שבודקים קודם שהשארית שהתקבלה בתוצאה אכן קטנה מהמחלק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר