עמוד:18

שוב חישוב - המספרים עד מיליון עמודים 42 – 38 הפינה שוב חישוב חוזרת בסוף כל פרק וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים או בשנים קודמות . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות שוב חישוב בכל זמן במהלך הלימוד בפרק . בפינה הזאת הפעילויות עוסקות בנושא המספרים עד מיליון . חשוב לציין שאת כל החישובים והתרגילים בפעילויות האלה יש לפתור בעל פה , ללא שימוש באלגוריתם המאונך . בפעילות 6 יש אפשרויות רבות להשלמה , ואפשר לדון עם התלמידים באפשרויות השונות ובהסברים שלהן . לדוגמה , בסעיף א : ספרת עשרות האלפים במספר השמאלי יכולה להיות רק 1 או . 2 אם היא , 1 אפשר לכתוב כל ספרה בשאר המקומות . אם היא , 2 ספרת האלפים במספר הימני חייבת להיות גדולה מ - , 6 ואז אפשר לכתוב כל ספרה בשאר המקומות . בפעילות 7 יש להשלים את התרגילים ואת המשוואות בעל פה , על סמך מבנה המספר . בפעילות 9 יש לבדוק בכל סעיף מה ההפרש בין כל שתי שנתות סמוכות על הישר , ולאחר מכן אפשר למצוא את הנקודה המתאימה לכל מספר . בסעיף א ההפרש הוא 10 ( , (( 57 , 100 – 57 , 000 ) : 10 = 10 ובסעיף ב ההפרש הוא . (( 93 , 000 – 92 , 000 ) : 10 = 100 ) 100 בפעילות 10 מומלץ לדון עם התלמידים בהסברים שלהם בנוגע למספרים שבחרו . בסעיפים א ו - ב יש תשובה אחת בלבד בכל סעיף ( סעיף א : , 125 , 789 סעיף ב : , ( 987 , 512 ובסעיפים ג ו - ד יש תשובות אפשריות רבות . אפשר לדון עם התלמידים בהבדלים במספר התשובות האפשריות . פעילויות 6 ו - 7 עוסקות במשמעות השבר כחלק משלם בשילוב הנושא מדידת שטח . בפעילות 6 כדי למצוא את השטח של כל צורה בודקים מכמה יחידות שטח היא בנויה . עד כה התלמידים מדדו שטח במספר שלם של יחידות , ובפעילות הזאת הם מודדים גם שטחים של צורות שמתאים להם מספר מעורב . מושית הבלשית עמוד – 32 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 96 - 87 ) בדקו את עצמכם עמודים 37 – 36 בחלק הזה חוזרים על החומר שנלמד בפרק , והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר