עמוד:11

בפעילות 9 אפשר להציע לתלמידים , לפני שהם עונים על השאלות , לכתוב על כל גזרה בעיגול לכמה שעות היא מתאימה . הצעה להרחבת הפעילות : כל ילד מכין תרשים המתאים לסדר היום שלו . יוצא מן הכלל עמוד – 10 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 104 – 97 ) פעילות 10 מקשרת בין נושא השברים לנושאים שטח והיקף בגאומטרייה . כדאי לבקש מהתלמידים לחשב את השטח ואת ההיקף של הריבוע הנתון , לשער מה השטח וההיקף של הריבוע שאורך כל צלע שלו הוא 1 3 מאורך כל צלע של הריבוע הנתון , ורק אז לסרטט את הריבוע ולבדוק . מההיקף יש יהיו תלמידים 1 3 מאלה של המצפים הריבוע של הריבוע הנתון שאם הנתון , אך הצלע , השטח ומופתעים היא הוא 1 3 מהצלע לגלות 1 9 מהשטח שאמנם של הריבוע של ההיקף הריבוע הנתון של הנתון , גם הריבוע . ההיקף כדאי החדש גם וגם לדבר הוא השטח על 1 3 המשמעות של זה : 9 ריבועים כמו הריבוע הקטן יכולים להיכנס בריבוע הגדול . מטרת פעילות 11 היא לדון ברעיון שאף על פי שלא ידוע כמה תרגילים יש בדף שקיבלו התלמידים , אפשר לדעת שאנה פתרה את מספר התרגילים הגדול ביותר מכיוון שכולם קיבלו את אותו מספר תרגילים . כדאי להדגים זאת לפני התלמידים , למשל לחשב את מספר התרגילים שפתר כל אחד אם היו בדף 20 תרגילים . אני פתרתי 1 4 מהתרגילים ! אני פתרתי 1 5 מהתרגילים ! אני פתרתי 1 10 מהתרגילים ! אנה ארז אפרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר