עמוד:9

איזה מקל מתאים ? נבחר את מקל השביעיות . איך נסמן את 14 המדבקות על המקל ? נחלק את 14 המדבקות שווה בשווה בין החלקים - השביעיות . בשביעית אחת יש 2 מדבקות . תשובה : יש 2 מדבקות אפורות . עמודים 7 – 4 בפעילויות האלה התלמידים פותרים בעיות שצריך למצוא בהן את מספר העצמים המתאים לחלק בעזרת מקלות שברים ) או בעזרת ציור של מקלות שברים ( . פעילות 1 ) עם המורה ( דומה לפעילות הפתיחה השנייה שהוצעה בעמוד הקודם . בפעילות 2 התלמידים מתרגלים מציאת חלק מכמות בעזרת מקל שברים מצויר . בסעיף ה יש מקרה מיוחד : 1 7 מ - n 1 ( 7 עצמים מתוך n עצמים ( . המכנה של השבר הוא , 7 ולכן בוחרים במקל השביעיות . יש לחלק 7 בלונים שווה בשווה בין 7 חלקים , ולכן יש לצייר בלון אחד בכל חלק . אפשר לתרגל בעזרת מקלות השברים ולצייר עליהם בטוש מחיק . בפעילות 3 על התלמידים למצוא 1 3 ממספרים שונים של עוגיות . הנתונים מוצגים בטבלה שנועדה להדגיש מה נתון ומה יש למצוא : סך הכול 12 עוגיות 1 3 עוגיות שוקולד בסעיף ד התלמידים בוחרים בעצמם את מספר העוגיות הכולל . אפשר לסכם את הסעיף הזה בדיון במשותף לכל המספרים שאפשר לכתוב ב " סך הכול " ) מספרים המתחלקים ב - . ) 3 בפעילות 3 בכל הסעיפים השבר הוא , 1 3 ומספר העוגיות הכולל משתנה . לעומת זאת בפעילות 4 מספר העוגיות הכולל קבוע ( , ( 20 והשברים משתנים . בכל סעיף על התלמידים לקבוע לפי המכנה של השבר לכמה חלקים שווים יש לחלק את העוגיות , כלומר איזה מקל לצייר . לדוגמה : בסעיף ב השבר הוא , 1 5 כלומר המכנה הוא , 5 ולכן מתאים לצייר מקל חמישיות - יש לחלק את 20 העוגיות ל - 5 חלקים שווים . בחלק אחד יש 4 עוגיות , ולכן התשובה היא 4 עוגיות שוקולד . ב סך הכול 20 עוגיות 4 1 5 עוגיות שוקולד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר