עמוד:29

ח קפסאות מסתוריות עוד יותר בכל סעיף מצירים 2 מגשים . מספר הגפרורים על מגש אחד שוה למספר הגפרורים שעל המגש האחר . כל 10 גפרורים קשורים יחד כך : בכל סעיף יש אותו מספר של גפרורים בכל קפסה . כמה גפרורים יש בכל קפסה ? א . בכל קפסה יש גפרורים . ב . בכל קפסה יש גפרורים . ג . בכל קפסה יש גפרורים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר