עמוד:35

פותחים חלון החקים שבתורה ספר החקים הראשון של עם ישראל הוא ספר התורה . בתורה מספר כיצד קבלו בני ישראל את לוחות הברית , ועליהם עשרת הדברות - עשרה חקים חשובים , ובהם : לא תרצח , לא תגנב , כבד את אביך ואת אמך . בתורה יש הרבה חקים בנושאים שונים , ובהם חקים רבים שמחיבים לעזר לעניים , לאלמנות , ליתומים , לעבדים . לדגמה : " פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאביונך בארצך " ( ספר דברים פרק טו פסוק - ( 11 החק הזה מחיב לתת צדקה לעניים ( כסף , מצרכים וכדומה ) . " וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו ... ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים" ( ספר ויקרא פרק יט פסוקים . ( 34 - 33 החק הזה מחיב להתיחס לגרים ( אנשים מארצות אחרות ) בכבוד ובהגינות ולא לרמות אותם . גם בספר החקים של מדינת ישראל כיום יש חקים רבים שדואגים לאנשים שזקוקים לעזרה , למשל : לקשישים , לאנשים שאין להם עבודה , לנכים . פעיליות בחוברת - עמודים . 41 - 39 " מתן תורה " - ציור של הציר מ ' אריה ( אריה מוסקוביץ ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר