עמוד:116

نموذج في المستوي ( الصفحتان 119 و 94 ) ف هاتين الفعاليتين أيضا نتناول نموذجا متكررا ، ولكن بخلاف الفعاليات السابقة ، يطالب التلاميذ هنا بتلوين تربيعات ف نموذج ثنائي البعاد ، أي ليس ف سطر وإنما ف تشكيل من التربيعات يحتوي عل بضعة أسطر . مشار إلى النموذج ف الزاوية اليسرى . إكمال نموذج متكرر ف المستوي فيه تحد أكبر ، ويساعد التلاميذ عل تطوير إدراكهم البصي وقدرتهم عل التنظيم . يوصى بتشجيع التلاميذ عل استخدام ورقة تربيعات ف دفاترهم ، وأن يخططوا نموذجا ثنائي البعاد من عندهم ، وأن يلونوا الورقة بحسبه . صفحة : 94 صفحة : 119 حورية ٱلتحرية المربع ٱ لمعلم هو ٱ لنموذج ٱ لمتكرر . لونوا بحسبه . حورية ٱلتحرية المستطيل ٱ لمع َل َّم ُ ه ُو َ ٱ لن َّموذج ٱ لمتكرر . لونوا بحسبه . متواليات من الأشكال ( الصفحات 177 ، 154 و َ 199 ) المتواليات ف هذه الفعاليات تختلف عن المتواليات التي ف فعاليات النواع السابقة . ل يوجد فيها نموذج متكرر وإنما متواليات نامية : الشكل الول ف المتوالية معطى ، كل شكل يليه مركب من الشكل الذي يسبقه ومن إضافة معينة ثابتة . الإضافة الثابتة هي التي تحدد القانونية ف المتوالية . ف الصف الثاني واجه التلاميذ متواليات مشابهة ف الكتاب ، 6 وطولبوا بإكمال الحد التالي ف المتوالية . ف فعاليات هذا الكتاب أيضا يطالب التلاميذ بإكمال الحد التالي ، ولكن بالإضافة إلى ذلك عليهم هنا أن يأخذوا بالحسبان أيضا عدد التربيعات التي يتركب منها كل شكل . بهذه الطريقة يبدأ التلاميذ ف بحث العلاقة بني مكان الشكل ف المتوالية وعدد التربيعات التي يتركب منها .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר