עמוד:94

התחלקות ב - : 6 כדי לקבוע אם מספר מתחלק ב - , 6 יש להסתמך על ידע קודם , 6 = 3 × 2 – ולכן אפשר לדעת שמספר מתחלק ב - 6 אם הוא מתחלק גם ב - , 2 כלומר ספרת היחידות שלו זוגית , וגם ב - , 3 כלומר סכום הספרות שלו מתחלק ב - . 3 מסקנה : מספר מתחלק ב - 6 אם ספרת היחידות שלו זוגית וגם סכום הספרות שלו מתחלק ב - , 3 ואינו מתחלק ב - 6 אם ספרת היחידות שלו אינה זוגית או סכום הספרות שלו אינו מתחלק ב - . 3 בפרק הזה יש ארבע יחידות : א . סימני התחלקות ב - , 2 ב - 5 וב - – 10 חזרה – עוסקים במשמעות המושג " מספר מתחלק ב - " , בדרכים לבדוק אם מספר מתחלק במספר מסוים ובחזרה על סימני ההתחלקות ב - , 2 ב - 5 וב - 10 שנלמדו בכיתה ג . ב . סימן ההתחלקות ב - – 3 לומדים את סימן ההתחלקות ב - 3 וחוקרים את הכפולות של 3 על ישר המספרים ובלוח המאה ואת הקשר בין הכפולות האלה לכפולות של . 9 ג . סימן ההתחלקות ב - – 9 לומדים את סימן ההתחלקות ב - 9 וחוקרים את הכפולות של 9 על ישר המספרים ובלוח המאה כדי לפתח את תובנת המספרים . ד . סימן ההתחלקות ב - – 6 חוקרים את הכפולות של 2 ואת הכפולות של , 3 בודקים מתי הן מתלכדות ומנסחים את סימן ההתחלקות ב - . 6 יש לי 11 , 187 סוכריות , ואני רוצה לחלק אותן שווה בשווה בין 9 תמנונים . האם זה אפשרי ? בדוק לפי סימני ההתחלקות אם 11 , 187 מתחלק ב - , 9 ואז תשלח את כל התמנונים לרופא שיניים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר