עמוד:76

בפעילות 6 מוצגות שתי דרכים לפתור את אותו תרגיל – פילוג מעל החיבור ופילוג מעל החיסור . שתי הדרכים נכונות , ובכל סעיף בפעילות 7 התלמידים יכולים לשקול באיזו דרך נוח להם יותר לפתור . בדרך כלל התלמידים נוטים להשתמש בפילוג מעל החיבור , ואולם בחלק מהסעיפים נוח להשתמש גם בפילוג מעל החיסור . לדוגמה , בסעיף א : בסעיף א של פעילות 8 יש תלמידים המתאימים לבעיה תרגיל שגוי כזה : 7 + 13 × 8 = 20 × 8 = 160 מומלץ להזכיר לתלמידים האלה את סדר פעולות החשבון ואת תפקיד הסוגריים , ולאחר מכן לבקש מהם לתקן את הפתרון שלהם . הפתרון הנכון : 56 104 7 + 13 ) × 8 = 7 × 8 + 13 × 8 = 160 ) או 7 + 13 ) × 8 = 20 × 8 = 160 ) אפשר כמובן גם לחשב בעזרת כמה תרגילים . בפעילות 11 אפשר לראות שלשלושת התרגילים שמוקפים בהם מספרים באדום יש אותה תוצאה : . 11 לשלושה מתוך ארבעת התרגילים האלה יש אותה תוצאה . בלי לפתור , הקיפו אותם . הסיבה לכך היא שבכולם סכום הגורמים המוכפלים ב - 4 הוא . ( 12 + 50 , 60 + 2 , 30 + 32 ) 62 בפעילות 12 אפשר לדון עם התלמידים באפשרויות נוספות להשלמת סעיף א ובמשותף לכל האפשרויות ( בכל משוואה משלימים את אותו מספר שלוש פעמים ) . בסעיף ב אפשר לפלג את הגורם 45 לפי המבנה העשרוני , כך : 45 × 7 = 40 × 7 + 5 × 7 אך יש אפשרויות רבות נוספות לפילוג , לדוגמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר