עמוד:82

בפעילות 25 התלמידים מיישמים את מה שלמדו על הקשר הכפלי בפעילות . 24 פעילות 26 עוסקת בפתרון משוואות כפל וחילוק , ויש בה תזכורת בנוגע לשימוש בתבנית גורמים ומכפלה לצורך פתירתן . מושית הבלשית עמוד – 126 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 140 - 131 ) בפעילות 27 יש להשתמש בעיגול מספרים , שלמדו התלמידים בפרק " המספרים עד מיליון" ובשנים קודמות . לדוגמה , הפתרון של סעיף א : 30 , 590 – 20 , 630 ≈ 30 , 000 – 20 , 000 ≈ 10 , 000 ולכן התשובה המתאימה ביותר מהתשובות הנתונות היא . 10 , 080 יש לשים לב לסימן הפעולה בכל סעיף . בכל סעיף . יוצא מן הכלל עמוד – 127 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 150 - 141 ) עמודים 134 – 128 בפעילויות בעמודים האלה התלמידים עוסקים בתרגילי כפל ששני הגורמים בהם הם מספרים דו - ספרתיים – נושא שטרם נלמד בשנים קודמות . בפרק הזה הם לומדים דרכי פתרון במאוזן בלבד ובפרק " כפל וחילוק – חלק ב " , בספר , 12 הם יעסקו בנושא בהקשר של כפל במאונך . בתחילת לימוד הנושא , בפעילות 28 ( עם המורה ) , יש תרגיל כפל שאחד הגורמים הדו - ספרתיים בו הוא מספר בעשרות שלמות , ולכן הוא קל יחסית לפתרון , והפתרון שלו דומה לזה של תרגיל כפל בגורם חד - ספרתי . בפעילות 30 יש לראשונה תרגיל כפל של שני גורמים דו - ספרתיים שאינם עשרות שלמות . בפעילות 30 נתונים שני ייצוגים לפתרון תרגיל כפל של שני מספרים דו - ספרתיים – בציור מלבנים ובתרגיל מפורט . כמו בתרגילי כפל קודמים , התלמידים יכולים לבחור בדרך הפתרון הנוחה להם ולדלג על חלק משלבי התיעוד . ציור סכמתי של המלבנים יכול לסייע להם לוודא שכל המכפלות החלקיות יופיעו בפתרון התרגיל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר