עמוד:68

פתרונות לדוגמה : אפשר לסייע לתלמידים על ידי הכוונתם לחשיבה על מאות ועשרות . למשל , אפשר להסתכל על הפתרון הראשון המוצע בצד שמאל למעלה כך : מ - 5 מאות מתקבל אותו מספר המתקבל מ - 50 עשרות ( . ( 500 אפשר לדון עם התלמידים באפשרויות השונות לתשובה . לאחר מכן אפשר להכליל ולומר שתוצאות שני תרגילי כפל שוות זו לזו כשגורם בתרגיל אחד גדול פי מספר כלשהו מגורם בתרגיל האחר , והגורם האחר בתרגיל הראשון קטן פי אותו מספר מהגורם האחר בתרגיל האחר ( פרט למקרה שבו אחד הגורמים הוא . ( 0 עמודים 100 – 98 רקע מתמטי בנושא 0 ו 1 בכפל וחילוק התכונות של 0 ושל 1 בתרגילים , כמו שאר חוקי הפעולות שנלמדו במספרים " קטנים " , תקפות גם במספרים גדולים יותר . דוגמאות : 1 × 12 , 347 = 12 , 347 0 + 4 , 780 = 4 , 780 0 × 6 , 988 = 0 0 : 5 , 479 = 0 הדוגמאות שלמעלה ממחישות את החוקים האלה , התקפים לכל המספרים הממשיים : א . 0 הוא איבר ניטרלי בחיבור – כשמחברים 0 למספר , מקבלים את המספר עצמו . לכל ; a + 0 = 0 + a = a : a כשמחסרים 0 ממספר , מקבלים את המספר עצמו . לכל . a - 0 = a : a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר