עמוד:63

יש תלמידים שאינם זוכרים את חוקי סדר הפעולות שנלמדו בכיתה ג ופותרים את הבעיה בעזרת תרגיל שרשרת כזה : . 18 + 17 × 10 אפשר להציע לתלמידים האלה להשוות בין התרגיל הזה לתרגיל הכתוב כך : , ( 18 + 17 ) × 10 ולשאול במה שני התרגילים דומים ובמה הם שונים . פעילות 12 עוסקת בין היתר בהבחנה בין פעולות הכפל והחיבור . כדאי לדון עם התלמידים בקשר בין גורם למכפלה כשכופלים את הגורם ב - 10 לעומת הקשר בין מחובר לסכום כשמוסיפים למחובר . 10 לדוגמה , אפשר לשאול : מה קורה למספר הספרות של מספר כשכופלים אותו ב - 10 בהשוואה למספר הספרות של מספר כשמוסיפים לו ? 10 בכל פעם שכופלים מספר טבעי ב - , 10 מספר הספרות גדל . לעומת זאת כשמוסיפים 10 למספר בדרך כלל מספר הספרות אינו גדל ( לדוגמה : , ( 40 + 10 = 50 אך יש מקרים מיוחדים שבהן הוא גדל ( לדוגמה : . ( 90 + 10 = 100 עמוד – 88 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 150 - 141 ) יוצא מן הכלל בפעילות 15 אפשר לדון עם התלמידים בהכללות בנוגע לגורמים שיש להשלים בתרגילים . לדוגמה , בסעיף א : 10 × = א הגורם שמשלימים מוכרח להיות חד - ספרתי . ובסעיף ב : 10 × = ב הגורם שמשלימים מוכרח להיות דו - ספרתי . בפעילות 16 מעגלים מספרים כדי לאמוד תוצאה של תרגילי כפל . התלמידים למדו את הנושא הזה בשנים קודמות , וכן בפרק " המספרים עד מיליון " בספר . 10 דוגמה לפתרון בסעיף א : 796 × 9 ≈ 796 ≈ 800 9 ≈ 10 לפיכך : 796 × 9 ≈ 800 × 10 ≈ 8 , 000 ולכן : 796 × 9 ≈ 8 , 000 פעילויות 17 ו - 18 ממשיכות לעסוק בקשר בין תרגילי כפל שאחד הגורמים בהם הוא 100 , 10 או 1 , 000 ובין המבנה העשרוני , כפי שנעשה בתחילת היחידה . פעילות 19 מציגה את הקשר בין תרגילי כפל לתרגילי חילוק ומשמשת הקדמה לנושא הבא – חילוק ב - , 10 ב - 100 וב - . 1 , 000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר