עמוד:62

התלמידים נחשפו לדרכים האלה בכיתה ג ( בספר , 8 עמוד , 62 ובספר , 9 עמודים 43 ו - , ( 53 ומומלץ לדון בהן עם התלמידים . בשלב הזה אין הכוונה להשתמש בשיטה של הוספת אפסים למספר , אלא לפתור את התרגילים שבסעיף ב על סמך אחת הדרכים הנ " ל . דיון איך מספר משתנה כשכופלים אותו ב - ? 10 ב - ? 100 ב - ? 1 , 000 בדיון שלאחר הצגת דרכי הפתרון התלמידים מגיעים למסקנה שנלמדה בכיתה ג , שכשכופלים מספר ב - , 10 ב - 100 או ב - , 1 , 000 כל אחת מהספרות של המספר משנה את מקומה ( את ערכה ) בתוצאה . כך ספרת היחידות של התוצאה היא 0 כשכופלים ב - , 10 ספרת היחידות וספרת העשרות הן 0 כשכופלים ב - 100 וספרת היחידות , ספרת העשרות וספרת המאות הן 0 כשכופלים ב - . 1 , 000 תלמידים רבים מנסחים את הכלל הזה כך : כשכופלים ב - 10 מוסיפים אפס למספר ( וכללים דומים בנוגע לכפל ב - 100 וב - . ( 1 , 000 חשוב להיזהר מניסוח כזה , מכיוון שהוספת 0 אינה משנה את המספר ( . ( a + 0 = a קשה לנסח כלל מדויק , ולכן אין לחייב את התלמידים להכליל את הנושא במילים . עם זאת חשוב לספק להם פעילויות שההכללה הזאת תבוא בהן לידי ביטוי . את התרגילים שבפעילות 9 אפשר לפתור על סמך הכלל הפורמלי או על סמך המבנה העשרוני באחת הדרכים שפורטו בעמוד הקודם . כל תלמיד יכול לפתור בדרך הנוחה לו . בפעילות 10 יש אוסף של משוואות . כדי לפתור אותן אפשר להסתמך על ההכללה שהגיעו אליה התלמידים בפעילויות הקודמות . מומלץ לדון עמם בחשיבות של בדיקת הפתרונות בעזרת תרגיל הכפל המתקבל לפי כללי הכפל ב - , 10 ב - 100 וב - . 1 , 000 הנה דוגמה לשתי דרכים לפתור את הבעיה בסעיף א של פעילות : 11 . 11 פתרו את הבעיות . א הקייטנה פעלה 18 ימים ביולי ו 17 ימים באוגוסט . בכל יום פעלה הקייטנה 10 שעות . שכר המדריך נקבע לפי שעות הפעילות . על כמה שעות קיבל המדריך שכר בסך הכול ? חישוב : תשובה : . 1 מחשבים את סך כל הימים ( , ( 18 + 17 ואחר כך מחשבים את סך כל השעות : . ( 18 + 17 ) × 10 . 2 מחשבים את מספר השעות ביולי ( 18 × 10 ) ואת מספר השעות באוגוסט ( 17 × 10 ) לחוד , ואחר כך מחשבים את סך כל השעות : ( . ( 17 × 10 ) + ( 18 × 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר