עמוד:56

דיון באיזה תרגיל אפשר להיעזר כדי לפתור את התרגיל ? 49 × 5 = פתרו . התרגיל שאפשר להיעזר בו כדי לפתור את התרגיל שבדיון הוא : 50 × 5 = 250 הגורם 5 מופיע בשני התרגילים , והגורמים 50 ו - 49 הם מספרים עוקבים , ולכן תוצאת התרגיל 49 × 5 = ____ קטנה ב - 5 מתוצאת התרגיל , 50 × 5 = ____ כלומר . ( 250 – 5 = 245 ) 245 בפעילות , 4 המוגדרת אתגר , התלמידים מיישמים את מה שלמדו בפעילות 3 ובדיון . תרגיל העזר המתאים לפתרון התרגילים הוא כפל בעשרות או במאות שלמות . לדוגמה , בסעיף ו הם יכולים להיעזר בתרגיל 250 × 2 = ____ כדי לפתור את התרגיל , 249 × 2 = ____ כך : עמודים 81 – 76 פעילויות 10 – 5 קשורות בסיפור מסגרת על פסי אמנית הפסיפס , היוצרת יצירות שונות במספרים משתנים של אבני פסיפס . התלמידים משתמשים בקשר בין תרגילים כדי לפתור תרגילים ולמצוא את מספר אבני הפסיפס שהיא זקוקה להן . בפעילות 5 פסי מקשטת שולחנות בפסיפס . לכל שולחן דרושות 321 אבנים . בסעיף א נתון תרגיל פתור המתאים למציאת מספר האבנים הדרוש כדי לקשט 17 שולחנות : 321 × 17 = 5 , 457 בסעיף ב התלמידים נשאלים על מספר האבנים הדרוש כדי לקשט 18 שולחנות ( שולחן אחד יותר מהמספר הנתון ) , וכדי לקשט 16 שולחנות ( שולחן אחד פחות מהמספר הנתון ) . על סמך הקשר בין התרגילים , שנלמד בפעילויות קודמות , התלמידים יכולים להסיק שאפשר לפתור את תרגיל הכפל הראשון בעזרת התרגיל 5 , 457 + 321 = 5 , 778 ואת התרגיל השני בעזרת התרגיל . 5 , 457 – 321 = 5 , 136 כמו בפעילויות הקודמות , גם בסעיף הזה נבחרו המספרים כך שיהיה קל לחשב את תוצאות תרגילי החיבור והחיסור ללא צורך בכתיבתם במאונך . בסעיף ג התרגיל 17 × 132 = ____ הוא היחיד שאי אפשר לפתור בקלות בעזרת התרגיל הפתור בסעיף א . אף שהיחידה עוסקת בעיקר בתרגילי כפל , יש בפעילות הזאת ובפעילויות הבאות גם תרגילי חילוק . זאת כדי להזכיר לתלמידים את הקשר בין תרגיל כפל ותרגיל חילוק שיש להם אותם גורמים ומכפלה , ולחזק את הבנת הקשר הזה . אפשר לבחור אחד מהתרגילים האחרים בסעיף ג ולשאול שאלה דומה לזאת שנשאלה בסעיף א : מה חישבה פסי כשפתרה את התרגיל ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר