עמוד:35

כתב סתרים - צורות במקום מספרים עמוד 39 פעילות 18 היא פעילות הכללה , שכן הסימן המתאים בין כל שני תרגילים צריך להתאים לכל מספר שמציבים במקום הריבוע . אפשר לפתור אותה אף שמפתח כתב הסתרים אינו נתון . התלמידים התנסו כבר בהכללות כאלה במספרים שלמים , והדוגמאות הניתנות כאן דומות לאלה שהופיעו במספרים השלמים . לכן יהיו תלמידים שיכלילו באופן אינטואיטיבי . הנה הפתרונות : הנה הסבר לדוגמה לסעיף א : בשני תרגילי חיבור שיש להם מחובר אחד זהה והאחר שונה , תוצאת התרגיל שבו המחובר השונה גדול יותר גדולה מתוצאת התרגיל שבו המחובר השונה קטן יותר . בכל סעיף אפשר לנסות להציב מספרים במקום הריבוע , אולם חשוב לזכור שגם דוגמאות רבות אינן הוכחה לנכונות הטענה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר