עמוד:30

ד . חיסור שברים – המכנים שווים ( עמודים 42 – 33 ) ביחידה הזאת התלמידים לומדים לפתור תרגילי חיסור בשברים ובמספרים מעורבים , שבהם המכנים של שני המספרים בתרגיל שווים זה לזה . כדי לפתור את התרגילים התלמידים נעזרים במקלות השברים או בציורים שלהם . ראו דוגמה לתרגיל ופתרונו בפעילות : 4 דוגמה זאת דוגמה לסוג הקל של התרגילים , שאין בהם צורך להמיר שלמים בשברים . הצעה לפעילויות מקדימות . 1 כותבים על הלוח תרגיל חיסור שחסר בו מונה . לדוגמה : = כל תלמיד משלים מונה כרצונו ופותר את התרגיל שהתקבל בעזרת מקלות השברים . מבקשים מכמה תלמידים להציג את התרגילים שלהם על הלוח ולהסביר איך פתרו אותם . . 2 כותבים על הלוח משוואות חיבור שהסכום שלהן הוא . 1 לדוגמה : התלמידים פותרים את המשוואות בעזרת מקלות השברים . . 3 כותבים על הלוח תרגילים חסרים ומבקשים מהתלמידים להשלים שברים או מונים כך שיתקבלו תרגילים פתורים נכון . לדוגמה : . 4 מציגים בעיה מילולית . לדוגמה : על המגש יש שתי פיצות , כל אחת מהן מחולקת ל - 8 מנות שוות . ילדה אכלה שתי מנות פיצה . כמה פיצה נשארה ? כתבו תרגיל מתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר