עמוד:29

בפעילות 10 אפשר להשתמש באותם מספרים בתרגילים שונים . הנה הפתרונות המתאימים : . 10 השתמשו במספרים האלה והשלימו את התרגילים . אפשר להשתמש באותו מספר יותר מפעם אחת . בחלק מהסעיפים יש יותר מאפשרות אחת להשלמה . לדוגמה , בסעיף ג אפשר לכתוב גם . 6 7 1 7 = 1 בסעיפים ז ו - ח יש אפשרויות רבות להשלמה . כדאי לדון עם התלמידים במספר האפשרויות בכל סעיף . בפעילות 11 אפשר לדון במשותף לאפשרויות להשלמת השברים . סעיף א – סכום המספרים שבמונים הוא . 13 סעיף ב – סכום המספרים שבמונים הוא . 16 סעיף ג – סכום המספרים שבמונים הוא . 14 בפעילויות 12 ו - 13 יש שאלות יישום בנושא חיבור שברים . מושית הבלשית עמוד – 32 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 140 - 131 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר