עמוד:20

בפעילות 11 מופיעים שני סוגי ההשוואה שלמדו התלמידים עד כה : השוואה בין שברים שהמונים שלהם שווים והשוואה בין שברים שהמכנים שלהם שווים . מומלץ שהתלמידים ישתמשו במקלות השברים לצורך ההשוואה . בסעיפים ה ו - ו , המוגדרים אתגר , נתונים שברים שאי אפשר לייצג במקלות השברים . כדי להשלים נחוצה היכולת להכליל את עקרונות ההשוואה , והתלמידים יכולים לפתח את היכולת הזאת על ידי כך שהם מדמיינים את מקלות השברים בראש . למשל , בסעיף ו : אפשר לצייר מקל ריק על הלוח ולבקש מהתלמידים לדמיין כיצד מסמנים עליו את השבר . 2 100 על התלמידים להבין שאילו צבעו את חלק המקל המתאים לשבר , הוא היה קטן מאוד – קטן הרבה יותר מהשבר 2 3 בפעילות 12 עוסקים בסוגי השוואה שלא נלמדו במפורש , אך מצפים שהתלמידים ידעו להיעזר במה שלמדו בנושא השברים עד כה . בסוף מקיימים דיון על דרכי הפתרון שלהם . . 12 השלימו > או < או . = דיון כיצד השלמתם את הסימן בכל סעיף ? הנה דוגמאות להסברים : בסעיף א אפשר להסתמך על ידע בנוגע להשוואת שברים קטנים וגדולים מ - . 1 השבר 6 5 גדול מ - 1 והשבר 5 6 קטן מ - , 1 ולכן הראשון גדול מהשני . בסעיף ב אפשר להסתמך על הידיעה ש - 1 8 גדול מ - , 1 9 ולפיכך ברור ש - 3 8 גדול מ - 1 9 בסעיף ג אפשר לראות שהשבר 7 3 גדול מ - , 2 ואילו 12 10 קטן מ - . 2 חשוב מאוד שכשהתלמידים משווים שברים , אינם מנסים להיאחז בסימנים ( מונים שווים , מכנים שווים ) , אלא משתמשים בכל מה שלמדו עד כה על שברים ומנסים לאמוד את הגודל שלהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר