עמוד:36

Lesson 3 Sam and Ann sh 1 Circle and listen 2 Circle , listen and number ...... shop ...... ship ...... wish ...... fish ...... wash 3 Listen and write 4 Write hush dash dish shut shin nosh 1 . wish ........................ 2 . sash ........................ 3 . rush ........................ 4 . hut ........................ 5 . thin ........................ 6 . cosh ........................

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר