עמוד:61

לאורך השנים , ועל כך כותב מאיר שלו בטקסט המופיע בתחתית עמוד . 249 תוכלו להפנות את התלמידים להתבונן בעצמם פנימה - במאמץ שדורשת בחינה מתמדת של המציאות ושל עמדותיי , בבחירה להתבצר בעמדות . יחידה : 4 תרבות המחלוקת מהיחידה הקודמת תוכלו לעבור בצורה טבעית ליחידה הזאת . הגמישות שנדרשת כדי לבחון בצורה מתמדת את המציאות , ולשנות בהתאם לבחינה זו את עמדתנו במידת הצורך , דורשת מאתנו גם להקשיב לעמדות שונות , לבחון אותן לעומקן , ולא לפסול על הסף את העמדה המנוגדת לזו שלנו . תוכלו לפתוח את הדיון בנושא זה בהתייחסות לאקטואליה מחיי בית הספר או מחיי המדינה . שאלו את התלמידים ביחס למחלוקת שהתקיימה או מתקיימת בבית הספר או בכיתה , או ביחס למחלוקת שהתקיימה או מתקיימת במדינה : כיצד מתייחס כל אחד מהצדדים לעמדתו של הצד השני ? האם הצדדים מקשיבים זה לזה ? כיצד מנסה כל צד לשכנע את הצד השני ? האם המחלוקות גולשות לעתים לאלימות מילולית או פיזית ? כיצד מתקבלת הכרעה במחלוקות ? ריבוי דעות הוא חלק בלתי נפרד מהתרבות היהודית , דבר שבא לידי ביטוי במשפט מתוך התלמוד הבבלי שמובא בעמוד . 250 משפט זה מתייחס לדרך שבה כל צד מתייחס לעמדה של הצד השני . תוכלו לבחון עם התלמידים האם הדרך שבה מתייחס המשפט הזה למחלוקת דומה לדרך שבה התייחסו הצדדים השונים למחלוקת במקרה שהצגתם בכיתה . אם זה מתאפשר , תוכלו ללמד כרצף שלם את היחידה הזאת – יחד עם פרק , 1 העוסק בדמויותיהם של הלל ושמאי ובבתי המדרש שהעמידו ממשיכיהם . המשך היחידה ממחיש את הצורך לקבל הכרעות במחלוקת כדי לקיים חברה , גם במצב שבו אנו מקבלים את קיומן של מחלוקות . מוצגת גישה ביהדות לפיה הכרעות מתקבלות על ידי הרוב , גישה שקיימת גם במדינה דמוקרטית כמו זאת שאנו חיים בה . חזרו אל רצח רבין ובקשו מהתלמידים לבחון : מה הייתה המחלוקת ? כיצד התקבלה ההכרעה במחלוקת ( באמצעות בחירות דמוקרטיות )? כיצד רצה יגאל עמיר שתתקבל הכרעה במחלוקת ? התבוננו במציאות חיינו היום - מהן המחלוקות העומדות לפני החברה הישראלית היום ? כיצד מתמודדים איתן הצדדים השונים במחלוקת ? האם הם חושבים שצריך לשנות את דרך ההתמודדות ? דונו בכך תוך התייחסות לדברים שכתבה ועדת החינוך של יצחק רבין , המובאים בעמוד . 252 כסיכום לכל היחידות , אנו ממליצים להעביר את הידע למעשה . לאחר שערכנו היכרות עם היבטים שונים של היום הזה , ניתן להשתמש בידע כהכנה לתכנון טקס יום הזיכרון ליצחק רבין בבית הספר ( ואם כך , תצטרכו לתכנן את השנה כך שיישאר מספיק זמן לתכנון הטקס ) או לפעילות במסגרת שיעורי חברה . הרחבות יום הזיכרון ליצחק רבין נאום יצחק רבין בקבלת תואר דוקטור של כבוד הפסקול של יום הזיכרון ליצחק רבין רצח רבין והאומנות שלא צמחה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר