עמוד:57

לאחר קיום הדיון , אפשר לתת לילדים לקרוא את דבריה של חנה סנש או להקריא אותם בכיתה ( אפשר להשמיע את הקריינות המופיעה בספר בכותר ספרי לימוד ) . לאחר מכן אנו ממליצים לקיים דיון באפשרויות שחנה סנש פותחת ביחס ליום הכיפורים בהיבט האישי . ננסה להבין מה הדברים שחשובים עבורה , ומה הדגש שהיא שמה על הנושאים השונים שיש בתוך היום הזה . לאחר שנציג את האפשרויות השונות סביב יום הכיפורים , נקרא את המקורות המקראיים של יום הכיפורים . חשוב לומר כי הבאנו רק קטע קצר מתוך הציווי הרחב על יום הכיפורים והפעולות שנעשות בו . דברו עם התלמידים על השאלה : מהו הדגש במקרא ? מה הם מבינים שהוא הדבר החשוב ? דברו על המשמעות של ' כפרה ' , ועל השאלה מדוע הכפרה היא דבר חשוב ומשמעותי בעולם של האדם הדתי מחד גיסא , ובעולם של כל בן אנוש מאידך גיסא . חשוב לדבר עם התלמידים על כך שהצו המקראי עובר שינויים ועיצובים במהלך הדורות . חשוב שהם יבינו שגם הם יכולים למצוא את הדרך להתחבר גם לממד הכפרה והעינוי . יחידה : 2 עיצוב יום הכיפורים על ידי חז "ל ביחידה זאת נתמקד בעמ ' , 234 - 232 המתבוננים על העיצוב שנעשה ליום הכיפורים בתקופת חז "ל וגם לאחריה . בתקופה זאת , יום הכיפורים עבר מהמיקוד הציבורי למיקוד אישי ומפעילות בבית המקדש לפעילות בכל בית כנסת ובכל קהילה . בשיעור הזה נתמודד עם העיצוב ועם התכנים ששולבו בתוך יום הכיפורים במהלך 1 , 200 שנה ( מהמאה ה - 1 לספירה ועד המאה ה - 13 לספירה ) . חכמים מיקדו את הפעילות ביום הכיפורים - בשלב הראשון בבית המקדש ואחר כך בבית הכנסת - בתחום הווידוי , כדרך להגיע לכפרה המבוקשת . ביחידה זאת נתמקד בווידוי הציבורי והאישי . את השיעור נתחיל במפגש עם הווידוי של הכוהן הגדול - המשניות מתוך מסכת יומא . בתיאור הטקס במקדש ( ניתן להרחיב כאן על הטקס ) , יש לווידוי מקום של כבוד . הכוהן הגדול , כחלק מהקרבת קורבנות והעלאת קטורת , מקיים 3 וידויים , שמהם הבאנו לכם שניים . נקרא עם התלמידים את שתי המשניות , ולאחר שנבין את כל המילים נערוך השוואה ביניהן . שימו לב כי הטקסטים מנוסחים בלשון המשנה , ולכן ייתכן שיהיו תלמידים שהטקסטים יהיו קשים להם להבנה . זה הזמן להסב את תשומת לבם של התלמידים לכך שהכוהן הגדול מתחיל מהווידוי האישי ועובר לווידוי הלאומי ( " עמך בית ישראל " ) . בררו עם הכיתה את המעבר משלב לשלב , מהמעגל האישי למעגל הלאומי . חשוב מאוד להבין את המעגלים - גם להם יש עולם מעגלים שבו המעגל הלאומי מרוחק , אבל הוא חלק מהם . לאחר שהבנו את הווידוי במקדש , נפגוש את העיצוב של יום הכיפורים לאחר חורבן בית המקדש . החכמים יצרו חיבור בין ראש השנה ליום הכיפורים . חיבור המתמקד בחשבון נפש ובהתקדמות . במקביל אנו עדים לשילוב של הווידוי בכל תפילה במהלך יום הכיפורים - שינוי שנבע מהמעבר מבית מקדש לבית הכנסת . משם נמשיך לעיצוב המאוחר יותר של יום הכיפורים - קריאת ההפטרה של יונה והפיוט " בן אדם מה לך נרדם " . את השיעור נסיים בדבריו של הרב סולוביצ ' יק , המדגיש את התהליך הנפשי שעובר האדם שמקיים וידוי , ומדוע נבחר הווידוי להוביל את יום הכיפורים . השלבים האלה הם התהליך שאנחנו רוצים שהתלמידים יעברו בגילוי שלהם את יום הכיפורים - מווידוי של אדם אחד ( הכוהן הגדול ) , לווידוי של כל אדם ולתחושה של כל אדם ברצון להשתנות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר