עמוד:28

קראו עם התלמידים את ההקדמה ל " משנה תורה " לרמב " ם ( עמ ' . ( 93 בקשו מהתלמידים לתאר במילים שלהם את מה שהם קוראים . בררו עם התלמידים מה הניע את הרמב " ם לכתוב את הספר ; כיצד הוא רצה לעשות זאת ; מהי הסיבה שקוראים לחיבור " משנה תורה " . עבדו גם על מיומנויות הקריאה של התלמידים . בררו אתם כיצד מסייעת להם חלוקת הטקסט . בקשו מהתלמידים להביא דוגמאות שעולות על דעתם ומקבילות למוטיבציה של הרמב " ם . כיצד קשורים הדברים האלה לנושא הפרק , " מסורת ושינוי " ? בעמ ' 95 נמצאת דוגמה לסגנון הכתיבה של הרמב " ם בחיבור משנה תורה . חלצו מתוך הדוגמה את העקרונות שהנחו את הרמב " ם לכתיבת הספר ( נמצאים בפירוט בעמ ' 94 ) מדוע עקרונות אלו אפשרו את השינוי שהרמב " ם רצה בו ? כיצד שינוי השפה תורם לשינוי ? כיצד הסרת המחלוקות הקודמות , מקדמות את השינוי ? יחידה : 4 הרמב " ם : מסורת ושינוי - " מורה נבוכים" היחידה הזאת ממשיכה את היחידה הקודמת בהבנת השינוי שהרמב " ם יצר על מנת לשמור על המשכה של המסורת היהודית . כאן יכירו התלמידים את חיבורו השני של הרמב " ם , " מורה נבוכים " . עיבדו עליו כמו על " משנה תורה " ( להראות את הספר , לקרוא את ההקדמה וכו ' ) . תוכלו להשתמש ביצירת האמנות המובאת בעמ ' 96 כדי לסייע בהבנת רעיון ה " סוד " . שימו לב לחומר שהפסל עשוי ממנו - המוצקות של החומר , לצד היותו שקוף ; לעובדה שהספר פתוח אך אינו ניתן לקריאה ; לעובדה שאין טקסט על גבי הפסל , ועם זאת הוא יכול להכיל את כל מה שיעלה על הדעת . סכמו עם התלמידים את הנושא : כיצד קידם הרמב " ם שינויים מרחיקי לכת בתפיסת היהדות , תוך שמירה , פעולה והנהגה של קהילות יהודיות רבות . יחידה : 5 הרבנית אסנת ברזאני הדמות השנייה שנכיר הייתה לראשת ישיבה בכורדיסטאן - הרבנית אסנת ברזאני . הדוגמה הזאת ממחישה את הרצון לשמר מסורת משפחתית - המשך הקריירה המקצועית של האב , עמידה בראש ישיבה - מול שבירת המסורת הדתית והעמדת אישה בראש הישיבה ( מעשה אשר עד כמה שידוע לנו לא היה מקובל אז , ולמעשה תלמידות - בנות חכמות לא מונו ואינן ממונות לתפקיד קהילתי זה עד היום בקרב רוב רובה של היהדות האורתודוכסית ) . בעמ ' , 100 הכולל שני מקורות , מופיע מעין כתב חידה - שני חוקרים מתייחסים למכתב שמלמד על הקהילה היהודית בכורדיסטאן . האחד סבור שכותב המכתב הוא גבר , ואילו הכותב השני מגלה לנו שמדובר באישה , הרבנית אסנת ברזאני . ניתן להניח שהטעות של הראשון נובעת מהיכרות עם העולם הדתי - היה קשה להאמין שאישה אכן קיבלה את התפקיד הזה ! מסגרת " הידעתם ? " בעמ ' 101 מציעה יציאה אל מעבר לנושא הפרק והצצה על הנושא המגדרי בכללותו : היסטוריה על קצה המזלג של נשים בארץ ובעולם בתפקידי מפתח בחברה , ותיאור קצר של מה שקורה בימינו . הציבו את השאלות : האם המצב הוטב , ועד כמה . אפשר להביא כתבות עיתונאיות העוסקות במעמד האישה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר