עמוד:27

כדאי לפתוח את המפגש בדוגמאות של התלמידים , ולחלק את התשובות שלהם לקטגוריות : מסורות משפחתיות , מסורות ישראליות , מסורות יהודיות , מסורות של קבוצות - שייכות שונות ( כיתה , שבט ועוד ) . חלק מהשיח הוא על מסורות שלעתים הדגש בהן הוא על הפן הדתי ( לדוגמה : הקידוש כמצווה דתית ) , ולעתים הדגש הוא על המסורת המשפחתית ( באותה הדוגמה : הקידוש כדרך לליכוד המשפחה וכציון זמן מיוחד , ולאו דווקא כמצווה שיש לעשותה ) . אפשרות אחרת : דיון במסורות משפחתיות כמו טיול מסורתי , השייך רק למשפחה מסוימת אחת ולאו דווקא לקבוצה גדולה יותר של אנשים . לאחר איסוף הדוגמאות ושיח על הדוגמאות השונות , ניתן להביא את ההגדרה המילונית ( הנמצאת בשער הפתיח ) , ולהעמיק בשיח על המסורת דרך שתי יצירות . שתי היצירות מובאות בשני העמודים הבאים , בחלק הנקרא מבט ראשון : . 1 השיר " מסורת , מסורת " מתוך המחזמר " כנר על הגג " ( האזינו ואף צפו בביצוע ) - השיר עומד על המתח שבין התשתית הבסיסית שהמסורת מספקת ליהודי העיירה , לבין העובדה שהמשך עשייתה וקיומה מהווה גם סכנה לחייהם ( כיהודים החיים בגולה , תחת רדיפות , באותה התקופה ) . . 2 יצירה של מארק שאגאל הקשורה לשיר ( שימשה השראה למחבר השיר במחזמר ) - חיבור לשיר ששוחחנו עליו , ודיון ביצירת אמנות של אמן ידוע . מתוך הצפייה בשיר והדיון בו , כמו גם ההתבוננות ביצירה וקישורה לנושא הנלמד , כדאי לסיים בדיון על כך שהמסורות הן חלק מהתרבות שלנו , וכי אפשר לראות אותן בחיינו האישיים ( הדוגמאות שלהם ) , ביצירות כמו המחזמר והיצירה של שאגאל , וכמובן לאורך ההיסטוריה שלנו . מתוך ההתבוננות בהיסטוריה אפשר גם לראות וללמוד כיצד מסורות משתנות ( וכך גם התרבות מתעצבת ונבנית ) . יחידה : 2 היכרות עם הרמב "ם במפגש הזה יתוודעו התלמידים לדמותו של הרמב " ם דרך היכרות עם סיפור חייו וכן הזמן והמקום שבהם הוא חי ופעל , ודרך היכרות עם חיבוריו ויצירותיו . מפת הנדודים של הרמב " ם ומשפחתו , והשאלות לדיון ולשיח , מאפשרות מבט על מציאות מורכבת . כבר כאן ניתן לקשור את המסעות של הרמב " ם לנושא הפרק . כיצד הסביבה הקרובה שלנו מעצבת גם היא את המסורות שאנחנו בוחרים בהן , ומה עשוי לקרות למסורות שלנו כאשר אנחנו עוזבים סביבה קרובה מתוך אילוץ ( מעבר לארץ אחרת בעקבות עבודה של ההורים , לדוגמה ) . אפשר להרחיב ולהכיר מקרוב את סיפורי הנדודים של הרמב " ם , חייו ופועלו , דרך האיגרות שכתב ( ראו בהרחבה ב " כותר ספרי לימוד " ) . בחלק השני של השיעור יכירו הלומדים את החיבורים השונים שכתב ( בתחומים שונים ומגוונים ) . ניתן לבחור שני קטעים מחיבורי הרמב " ם , ודרכם להכיר את דמותו ( ראו בהרחבות ב " כותר ספרי לימוד " ) . יחידה : 3 הרמב " ם : מסורת ושינוי - משנה תורה בשני המפגשים הקרובים ילמדו התלמידים שני קטעים מתוך חיבורי הרמב " ם . במפגש הזה הם יכירו את אחד החיבורים הגדולים של הרמב " ם , " משנה תורה " , ילמדו מדוע נכתב ויבינו כיצד ביקש הרמב "ם בכתיבת הספר לשמור על המסורת אך גם ליצור בה שינוי ( עמ ' . ( 95 - 92 תנו לתלמידים רקע כללי על חיבורו של הרמב " ם , " משנה תורה " ( עמ ' . ( 92 הביאו את אחד העמודים מהספר עצמו ( אתם יכולים למצוא את הספר באתר . ( Hebrewbooks

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר