עמוד:18

חשוב לשים לב כי השיח על אודות מנהיגות לילדים בכיתה ז הוא שיח מורכב ורגיש , מכיוון שזהו הזמן שבו קבוצת השווים עולה בחשיבותה על קבוצות שייכות אחרות ( כמו משפחה , או אנשים שזוהו אצל הילדים כמנתבי דרך ) . לפיכך כדאי שלא לנתב את השיחה למיקום חברתי , אלא דווקא למצוא את הדוגמאות הקטנות שמביאות ביטוי של מנהיגות ( ראו דוגמאות המובאות בתחתית העמוד ) . מה גם שדומיננטיות של ילדים בכיתה אינה מצביעה על כישורי מנהיגות עתידיים בהכרח . בעמ ' 43 - 42 בספר , במסגרת " מבט ראשון " , ישנם שלושה מקורות ללימוד , לדיון ולשיח . כל אחד מהמקורות נועד לחזק ולפתח אצל הלומדים מיומנות אחרת : . 1 קטע מחקרי מתוך ספר על מנהיגות - בקטע מופיעה התייחסות לניסוי שהכותב עורך , שבסופו הוא מביא רשימה ארוכה של מנהיגים שונים ותכונותיהם , ומעלה שאלה לגבי אפשרות למודל של מנהיגות . בקשו מהתלמידים להבין מה נותן להם פירוט הדוגמאות . איזו אמירה כללית הם יכולים לנסח מתוך הדוגמאות שהכותב מביא . המיומנות הנדרשת היא הסקת מסקנות - כיצד ניתן להסיק מן הדוגמאות המפורטות אמירה כללית לגבי מודל המנהיגות . . 2 תמונות הקשורות לנושא המנהיגות - לפני התלמידים שלוש תמונות , שכל אחת מהן מביעה רעיון אחד או שניים בנוגע למנהיגות . המטרה היא לפתח מיומנות של התבוננות בייצוג ויזואלי והפיכתו לייצוג שפתי , מלווה בהסבר ונימוק . מה ניתן ללמוד מתמונות על הנושא , ומדוע ? נסו להרחיב את השיח על התמונות , למשל : אף על פי שדמות המנהיג מאירה ובולטת ביחס לאחרים בתמונה הראשונה , האם אתם יכולים להבחין בעוד מדד שנותן את התחושה שהמנהיג שווה לשאר חברי הקבוצה ? כיצד יכול המצפן להצביע על היבט נוסף , מלבד הצבעה על דרך או על כיוון ? או בתמונה השלישית - מה נותן את ה ' דלק ' לטיסנים ? מה מסייע להם לטוס ? . 3 שני שירים - בן גוריון ואליעזר בן יהודה - משיח על מנהיגות באופן כללי ורחב , אנו עוברים לשיח על מנהיגים מסוימים . בחרנו בשני מנהיגים שהתלמידים מכירים את שמותיהם ומבינים מדוע אנחנו מתייחסים אליהם כאל מנהיגים : בן גוריון , שהיה למנהיג מעצם היותו מנהיג ציוני וראש ממשלה , ובן יהודה , במהפכה שחולל בשפה העברית ( ולא בתפקיד רשמי , ציבורי ) . המיומנות שנדרשת פה היא של השוואה . ההשוואה בין המנהיגים מחזירה את הדיון להבחנה בין טיפוסים שונים של מנהיגים . יחידה : 2 רבן יוחנן בן זכאי : היציאה מירושלים ביחידה זאת יכירו התלמידים את התקופה שבה פעל ר ' יוחנן בן זכאי , ואת המציאות החברתית שהייתה לפני חורבן הבית השני . חשוב להעלות את המתח שהתקיים בין הקבוצות השונות של החברה ביהודה , מה שגם הוביל למרד הגדול אך כלל גם התנכלויות כלפי קבוצות שהתנגדו למרד . הבנה של אירועי התקופה ( עמ ' 45 - 44 ) נועדה ליצור לתלמידים סיפור מסגרת לסיפורו של ריב " ז . סיפורו של ריב " ז היוצא מן העיר - כדאי שיילמד באופן שייצור דרמה לגבי המשכו של הסיפור . כדאי לעמוד על ההקבלה בסיפור בין מצבה של ירושלים , מצבה של החברה בירושלים והאופן שבו ריב " ז יוצא מהעיר . בררו עם התלמידים לאן , לדעתם , ריב " ז יכול ללכת ; מה דעתם על מעשה היציאה ; האם מנהיג יכול להשאיר מאחור את הקהילה כולה ולצאת מהעיר לבדו , אף על פי שייתכן כי במעשה הזה הוא מציל את המשכן של הדרך ושל המסורת ? העמוד הבא ( עמ ' 47 ) מתאר את המשכו של הסיפור . בררו עם התלמידים את ההבנה : מתוך איזו תחושה פונה ריב " ז לאספסיינוס בדבר עתידה של ירושלים ? האם התחושה הזאת יכולה לתת לנו קצה של חוט כדי להבין את יציאתו של ריב " ז מהעיר ? כדאי לקיים דיון נוסף על יציאתו של ריב " ז מהעיר . להעלות טיעונים לכאן ולכאן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר